Ikaryaku

Author: Kouta Hirano
Artist: Kouta Hirano
Synopsis: